Posted by admin

Metody wykonywania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów jest niezwykle istotna, jeśli chce się ją potem wykorzystać chociażby przy zbyciu. Z takich też powodów przede wszystkim trzeba ustalić jak najlepszych profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji tego typu zleceń. Najdrobniejszy nawet szczegół, taki jak chociażby utrata wartości aktywów może mieć ogromny wpływ, co potem w dużym stopniu może zaważyć na końcowej wartości. Sporo zależeć też będzie od przyjętej metody, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda polega na założeniu, że wartość firmy szacować się będzie porównując konkurencyjne podmioty funkcjonujące w tej samej branży. W metodzie majątkowej sumuje się wszystkie aktywa firmy, a następnie pomniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Często używaną przez specjalistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei podstawą są planowane wpływy danej firmy, zmniejszone o koszty wiążące się z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.